Lên lịch phát!

March 8, 2008 at 7:49 pm (misc) ()

Làm cái lịch chuẩn bị đợt tới về thăm nhà cái nào… 🙂 Từ khoảng cuối tháng 8 đến nửa đầu tháng 9 có lẽ rỗi. Vào cái này check price và flight schedule xem như thế nào. Chọn Spezial-Flüge > Studentenflüg, chọn ngày tháng năm 1 lúc thì ra kết quả như thế này đây: Read the rest of this entry »

Permalink Leave a Comment