Ultraslow – Sống trong thế giới “siêu chậm”

March 9, 2008 at 1:22 am (misc) (, )

Một giọt rượu vang đỏ rơi trên mặt nước. Một quả bóng bay chứa đầy nước bỗng nổ tung. Một trái dâu tây rơi xuống một cốc sữa trắng… Read the rest of this entry »

Permalink 1 Comment