Từ Flickr và Youtube đến iPaper

March 22, 2008 at 12:01 pm (technology) ()

Có thể nhận thấy tác động của các trang web chia sẻ với cộng đồng cư dân web là vô cùng to lớn, không chỉ đơn thuần là chia sẻ nội dung mà chúng còn tạo nên được một cộng đồng những người sử dụng, là nơi để chia sẻ kiến thức, sự hiểu biết, đồng thời cũng chính là nơi để mọi người thể hiện cái tôi của mình. Với những nội dung bạn có tôi có thể biết bạn là người như thế nào. Read the rest of this entry »

Permalink Leave a Comment