Đôrêmon @ Youtube

February 17, 2008 at 1:23 pm (misc) ()

Phim hoạt hình Đôrêmon Tây Du ký [thuyết minh tiếng Việt].

Part 01: http://www.youtube.com/v/JELbfTLNS1A
Part 02: http://www.youtube.com/v/FBd3gdJ6HjE
Part 03: http://www.youtube.com/v/H7vxKmvudy0
Part 04: http://www.youtube.com/v/1IGfZ_kmZsw
Part 05: http://www.youtube.com/v/4cWuQRKwipg
Part 06: http://www.youtube.com/v/UV1QLufay6Y
Part 07: http://www.youtube.com/v/8Z_31Xk9C5w
Part 08: http://www.youtube.com/v/9RgN1Jbvy8g
Part 09: http://www.youtube.com/v/UJVoKplRseQ
Part 10: http://www.youtube.com/v/ibyghMPhFOo

Truyện tranh Đôrêmon [bản scan].

Doremon1-10.rar
Doremon11-20.rar
Doremon21-28.rar
Doremon29-33-40.rar

Phim hoạt hình Đô Rê Mon dài: Nôbita đến xứ Ba Tư

Nôbita đến xứ Ba Tư.part1.rar
Nôbita đến xứ Ba Tư.part2.rar
Nôbita đến xứ Ba Tư.part3.rar

Permalink Leave a Comment